„Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai“

Atgal
am-vid-lietuva_1502622850-fdc184efedafc08f44ee5a82435c7e61.jpg

„Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai“

Autorius: Algimantas Miškinis
Leidimo metai: 2009
ISBN: 978-9986-420-80-4
Anotacija

Knygoje aprašomi Vidurio Lietuvos urbanistikos paveldo tyrimų rezultatai. Knyga  yra šeštoji pagal regioninį principą leidinių serijoje „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės“. 

 


Tyrinėti 83 objektai tarp Šventosios ir Nevėžio upių: miestai (be Panevėžio ir Ukmergės) miesteliai ir didesnieji bažnytkaimiai, kuriuose yra nemažai reikšmingų elementų ir formų, galinčių papildyti bendrą Lietuvos urbanistikos paveldo panoramą.

Knyga susideda iš 4 dalių (skyrių). Pirmojoje dalyje („Bendros pastabos“) apibūdintas viso arealo urbanistinio paveldo mastas ir pobūdis, tyrinėtų objektų sklaida, ją lėmę veiksniai, panaudota medžiaga, atskleisti bendrieji miestų ir miestelių plano ir tūrinės erdvinės kompozicijos ypatumai visos Lietuvos kontekste ir palyginus su gretimais arealais (Rytų ir Vakarų Lietuva), kurių ūkinė socialinė raida nebuvo identiška aptariamajam.
Kitos dvi knygos dalys skirtos atskirų vertingų paveldo objektų istorinėms urbanistinėms studijoms, pradedant jų geneze ir baigiant šiuo laikmečiu.
Antrojoje knygos dalyje išsamiau aprašomi 4 objektai, kuriems dar 1969 m. buvo suteiktas vietos reikšmės urbanistikos paminklo statusas. Šiems 4 objektams po 2001–2004 m. atliktų tyrimų, remiantis 1994 m. įstatymu, pasiūlyta suteikti valstybės reikšmės kultūros vertybės statusą.
Trečiojoje knygos dalyje aprašomi 22 objektai, kurie anksčiau neturėjo statuso, o po 2001–2004 m. tyrimų paveldo požiūriu jiems pasiūlyta suteikti savivaldybių reikšmės urbanistikos kultūros vertybės statusą.
Ketvirtojoje knygos dalyje pateikiama tik kartografinė ir ikonografinė medžiaga tų 2001–2004 m. tyrinėtų Vidurio Lietuvos urbanistikos paveldo objektų, kurie pripažinti nevertingi arba ne tiek vertingi, kad jiems galėtų būti suteiktas juridinis statusas. Tačiau toji medžiaga gali būti naudinga rengiant tirtų miestų, miestelių ir didesniųjų bažnytkaimių perspektyvinius projektus.
Knyga susideda iš pagrindinio teksto, mokslinio aparato (šaltiniai, literatūra, paaiškinimai), iliustracijų.

Bendrosios pastabos
Valstybės reikšmės kultūros vertybės
Biržai, Kamajai, Ramygala, Rokiškis.
Savivaldybių reikšmėskultūros vertybės
Daujėnai, Jonava, Joniškėlis, Jūžintai, Kavarskas, Kupiškis, Kupreliškis, Naujamiestis, Obeliai, Pagiriai, Pandėlys, Pasvalys, Pumpėnai, Pušalotas, Raguva, Saločiai, Skapiškis, Subačius (senasis), Svėdasai, Taujėnai, Troškūnai, Vabalninkas.
Objektai su kultūros vertės požymiais (be statuso). Kartografinė ir ikonografinė medžiaga
Babtai, Bukonys, Deltuva, Gudžiūnai, Kvetkai, Labūnava, Nemunėlio Radviliškis, Onuškis, Panemunėlis, Panemunis, Panoteriai, Papilys, salamiestis, Salos, Siesikai, Subačius (Naujasis), Surdegis, Suvainiškis, Šėta, Šimonys, Traupis, Truskava, Upytė, Vadokliai, Vandžiogala, Vaškai, Vepriai, Viešintos, Vidiškiai, Žeimiai.

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai