Naujienos

Išleistas naujas „Kultūros paminklų“ numeris
VšĮ „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido mokslinių straipsnių rinkinio „Kultūros paminklai“ /25 numerį.
Dėkojame autoriams už straipsnius, redaktorių kolegijai už nuoširdų bendradarbiavimą.
Gerbiami Skaitytojai leidinį gali įsigyti leidykloje (Mokyklos g. 5-30), knygynuose.

„Kultūros paminklų“ Autorių dėmesiui
Mieli Autoriai,
kviečiame rengti ir teikti straipsnius naujam "Kultūros paminklų" numeriui. Leidinys yra recenzuojamas. Straipsniai priimami leidykloje. Visą rūpimą informaciją galite gauti parašę el. paštu savastiss@gmail.com, paskambinę telefonu +37069994780. Tikimės gražaus bendradarbiavimo ir ateityje.

„70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms“
Leidykla „Savastis“ parengė spaudai ir išleido leidinį „70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms“.

„Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“
Viešosios įstaigos „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido Mortos Baužienės monografiją „Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“.Tai trečioji Autorės knyga, skirta pasižvalgymams po Vilnių ir jo apylinkes. Pirmoji – „Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus“ išleista 2012 m., antroji – „Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos“ (2015 m.). Pasižvalgymais po Vilniaus apylinkes autorė šią seriją baigia.