Naujienos

"Vilniaus bažnyčios ir vienuolynai istorijos bėgyje"
Viešosios įstaigos „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido Romualdo Firkovičiaus tyrimų apybraižas „Vilniaus bažnyčios ir vienuolynai istorijos bėgyje“.

Išleistas naujas „Kultūros paminklų“ numeris
VšĮ „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido mokslinių straipsnių rinkinio „Kultūros paminklai“ /26 numerį.
Dėkojame autoriams už straipsnius, redaktorių kolegijai už nuoširdų bendradarbiavimą.
Gerbiami Skaitytojai leidinį gali įsigyti leidykloje (Mokyklos g. 5-30), knygynuose.

„Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“
Viešosios įstaigos „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido Mortos Baužienės monografiją „Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“.Tai trečioji Autorės knyga, skirta pasižvalgymams po Vilnių ir jo apylinkes. Pirmoji – „Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus“ išleista 2012 m., antroji – „Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos“ (2015 m.). Pasižvalgymais po Vilniaus apylinkes autorė šią seriją baigia.