Apie mus

įmonė „Paveldas“ įsteigta 1994 metais (2004 m. pertvarkyta į Viešąją įstaigą). Jos sudėtyje veikianti leidykla „Savastis“ per savo veiklos laikotarpį yra išleidusi virš 130 leidinių. Suburtas mažas, bet profesionalus kolektyvas atlieka visus darbus nuo gauto rankraščio iki leidinio pateikimo skaitytojams.

 „Savastis“ yra bene vienintelė leidykla plačiuose leidybos baruose visą savo veiklą koncentruojanti Lietuvos kultūros, kultūros paveldo tematikai. Mūsų Skaitytojui jau žinomos atskiros paveldotyros darbų serijos: „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės“ – išleista 6 tomai A. Miškinio „Užnemunės miestai ir miesteliai“, „Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai“ I-II knygos, „Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai“ I-II knygos, „Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai"; „Kultūros paveldas Lietuvos nacionaliniuose parkuose“ – išleista J. Bučo monografijos „Kuršių nerijos nacionalinis parkas“ ir „Trakų istorinis nacionalinis parkas“; „Lietuvos sakralinis paveldas ir jo vertybės“ – išleista 15 knygų, jų tarpe reprezentacinis leidinys „Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas“.

Leidykla yra parengusi ir išleidusi ir kitus Lietuvos kultūros paveldą įamžinančius ir propaguojančius leidinius. Daugeliui žinomi K. Šešelgio Lietuvių liaudies architektūros tyrinėjimai - „Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai“ ir „Gatviniai ir vienkieminiai Aukštaitijos kaimai“, „Lietuvos architektūros istorija“ III ir IV t., A. Girininko „Baltų kultūros ištakos“, Vl. Drėmos „Vilniaus namai archyvų fonduose“ (išleista 13 knygų), E. Ivanausko - „Lietuvos pinigų lobiai“, „Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose“, “Coins of Lithuania 1386-1707”, „Lietuvos monetų kalybos istorija“, A. Miškinio „Kaunas. Laisvės alėja“, A. Juknevičiaus „Škotų palikimas Kėdainiuose“ (lietuvių ir anglų kalbomis) ir kt. Kultūros paveldo apsaugos bei propagavimo tikslais parengtas Lietuvos Respublikos, Europos Tarybos, UNESCO, ICOMOS ir JTO dokumentų rinkinys – „Kultūros paveldo apsauga“, bendradarbiavome leidžiant r žurnalą „Baltų archeologija“, leidžiame nuo 1 numerio kasmetinį mokslinių straipsnių rinkinį „Kultūros paminklai“ (išleisti 26 numeriai). Šį leidinį Lietuvos Mokslo taryba 1998 m. įrašė į "Daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažintų Lietuvos periodinių ir tęstinių leidinių sąrašą. Leidinys recenzuojamas.

„Kuršių nerijos nacionalinis parkas“ yra Leidyklos ir UNESCO bendro projekto rezultatas. Parėmus Atviros Lietuvos fondui, šį leidinį papildžius įvairia dokumentine, video medžiaga išleistas CD. Šie leidiniai išleisti pateikiant labai plačias reziumė anglų, rusų ir vokiečių kalbomis, tad yra prieinami ir užsienio skaitytojui. 2015 m. pasirodė ir ilgai laukta 2-oji šios serijos knyga - „Trakų istorinis nacionalinis parkas“.

Leidyklos sėkmingo bendradarbiavimo su kitomis mokslo tyrimo institucijomis ir leidyklomis pasėkoje išleista apie 20 leidinių. Daug metų „Savastis“ glaudžiai bendradarbiavo su Kultūros paveldo departamentu  ir Kultūros paveldo centru rengiant ir leidžiant leidinių seriją, skirtą Europos paveldo dienoms.

Iki 2015 m. prodiusavome radijo laidą „Gyvoji istorija“, skirtą paveldo tematikai, šia tematika sukurta ne viena dešimtis televizijos filmų.