Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Ruduo Gedimino kalne

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Naujienos


"Vilniaus bažnyčios ir vienuolynai istorijos bėgyje"
Viešosios įstaigos „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido Romualdo Firkovičiaus tyrimų apybraižas „Vilniaus bažnyčios ir vienuolynai istorijos bėgyje“.

Apie mus

Viešosios įstaigos „Paveldas“ svarbiausias tikslas - Lietuvos kultūros paveldo, valstybės istorijos ir kultūros propagavimas. Įstaigos sudėtyje veikianti leidykla „Savastis“ yra parengusi ir išleidusi virš 130 leidinių kultūros paveldo tematika.
„Savastis“ rengia ir leidžia specializuotą kultūros paveldo apskaitos, tvarkymo, restauravimo ir apsaugos problematikai skirtą tęstinį mokslinių straipsnių rinkinį „Kultūros paminklai“. Kiekviename numeryje pristatomi skaitytojams naujai atrasti sakralinio paveldo objektai. 2021 m. išleistas 25-as numeris.
 


Plačiau