„Užnemunės miestai ir miesteliai“

Atgal
am-uznemune_1502480795-ee6583aa5f4e7ede988aea3d1a803aaa.jpg

„Užnemunės miestai ir miesteliai“

Autorius: Algimantas Miškinis
Leidimo metai: 1999
ISBN: 9986-420-26-1
Anotacija
Šiuo leidiniu pradedamas Lietuvos urbanistikos paveldo tyrimų publikavimas, parengiant daugiatomį leidinį - „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės“. Pirmas tomas skirtas Užnemunei. Šiame tome pateikta medžiaga apie aiškiausiai geografiškai apibrėžtoje Lietuvos dalyje esančius urbanistikos paveldo objektus.

1995 m. pradėtas Lietuvos urbanistikos paveldo vertybių inventorizavimas, siekiant išaiškinti vietos reikšmės urbanistikos paminklais paskelbtuose miestuose ir miesteliuose per pastaruosius 3 dešimtmečius įvykusius pasikeitimus, o taip pat - pagal vienodą natūros tyrimų metodiką nustatyti bei grafinėje medžiagoje fiksuoti išlikusius įvairiai vertingus, tad ir saugotinus bei atitinkamai tvarkytinus jų plano, užstatymo, tūrinės ir erdvinės kompozicijos elementus bei formas. Tyrimų medžiagą akad., habil. dr., prof. Algimantas Miškinis ir leidykla "Savastis" 1997 m.nutarė ilgamečių autoriaus tyrinėjimų medžiagą skelbti parengiant daugiatomį leidinį - „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės“. Pirmas tomas skiriamas  Užnemunei. Kituose tomuose bus nagrinėjami Rutų, Vakarų ir Vidurio Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldas. Leidinį sudaro 3 pagrindinės dalys - respublikos, vietos reikšmės urbanistikos paveldo statusą turintys objektai, bei miesto pobūdžio gyvenvietės, kuriose teužfiksuoti urbanistikos paveldo vertybių fragmentai. (Žr. turinį).

Turinys

Bendrosios pastabos
Valstybės reikšmės kultūros vertybės
Griškabūdis, Kalvarija, Kudirkos Naumiestis, Simnas, Veisiejai, Virbalis.
Savivaldybių reikšmės kultūros vertybės
Alytus, Alvitas, Aukštoji Panemunė, Balbieriškis, Bartninkai, Gelgaudiškis, Kiduliai-Kaimelis, Leipalingis, Marijampolė, Pilviškiai, Plokščiai, Prienai, Rudamina, Sudargas, Vištytis.
Objektai su kultūros vertės požymiais (be statuso)
Kazlų Rūda, Lazdijai, Liškiava, Meteliai, Miroslavas, Seirijai, Sintautai, Šakiai, Vilkaviškis, Zapyškis.

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai