„Kultūros paminklai“ /9

Atgal
kultpam_9_1502632802-33fc4098c474f09880f7f05b77c3bc81.jpg

„Kultūros paminklai“ /9

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2002
ISBN: 9986-420-47-4
Anotacija

ISSN 1392-155X

Leidinyje gvildenamos Lietuvos kultūros vertybių, paminklų apskaitos, apsaugos ir tvarkymo problemos. Publikuojami archeologijos, istorijos, architektūros ir dailės paminklų tyrinėjimai.Jurgis Bučas, Aušra Mlinkauskienė
LIETUVOS PAVELDOTYROS AKTUALIJOS EUROPOS KONTEKSTE /3
Rasa Čepaitienė
POŽIŪRIAI Į KULTŪROS PAVELDĄ DABARTINĖJE LIETUVOJE /10
Eugenijus Ivanauskas
PIRMASIS ARCHEOLOGIJAI TIRTI LIETUVOS LEIDIMAS /20
Eduardas Remecas
AUKSO ORDOS MONETOS LIETUVOJE /21
Zenonas Baubonis, Agnė Vaitkuvienė
LIETUVOS ARCHEOLOGINIŲ VIETŲ ŽALOJIMAI /25
Dangiras Mačiulis
DVARŲ KULTŪRINIO PALIKIMO LIKIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (1918–1940) /33
Viltautė Žaltauskienė
LIETUVOS DVARŲ SODYBŲ PARKŲ PRIEŽIŪROS RAIDA XIX–XX A. /63
Nastazija Keršytė
LIETUVOS MUZIEJAI TARP MOKSLO IR IDEOLOGIJOS DISKURSO XX AMŽIAUS ANTROJOJE PUSĖJE /74
Loreta Paškevičienė
SOVIETINIO SAUGUMO PASTATAI PANEVĖŽIO MIESTE /86
Laura Jankauskaitė-Jurevičienė
SENŲJŲ PAŠTO KELIŲ PAVELDAS /91
Martynas Purvinas
LAUKSARGIAI – PASIENIO IR TRANZITO GYVENVIETĖS. RAIDA BEI KULTŪROS PAVELDAS /101
Marija Drėmaitė
PRAMONĖ KAIP PAVELDO OBJEKTAS /110
Algimantas Miškinis
ŠILUVA: URBANISTINĖS ARCHITEKTŪROS RAIDOS MATMENYS (IKI 1940 M.) /119
Marija Purvinienė
KAPŲ APVADAI SMALININKŲ APYLINKIŲ SENOSIOSE KAPINĖSE  /144
Gražina Marija Martinaitienė
ŠV. KRYŽIAUS GARBEI NULIETAS /152
Aistė Paliušytė
RADVILŲ KRIPTOS REKONSTRUKCIJA DUBINGIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOJE XVII A. 3 DEŠIMTMETYJE /156
Vincas Ruzas
UNIKALUS XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS MEDALIŲ ALBUMAS /163
Albinas Pilipaitis
KULTŪROS PAVELDO FOTOGRAMETRINĖS MEDŽIAGOS BŪKLĖS TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI /170
Valerijus Keras, Arūnas Aleksandras Navickas
MEDŽIAGŲ SUDERINAMUMAS IR STATINIŲ DESTRUKCIJOS PROBLEMOS PAVELDOSAUGOJE /177
Marija Matušakaitė
PALIKĘ PĖDSAKĄ UŽNEMUNĖS ISTORIJOJE (RECENZIJA) /183

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai