„Kultūros paminklai“ /8

Atgal
virselis-kp8_1666948109-b3115d715311591c90d112b5c4135cda.jpg

„Kultūros paminklai“ /8

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2001
ISBN: 9986-420-41-5
Anotacija

ISSN 1392-155X

Leidinyje gvildenamos Lietuvos kultūros vertybių, paminklų apskaitos, apsaugos ir tvarkymo problemos. Publikuojami archeologijos, istorijos ir dailės objektų tyrinėjimai.


Povilas Tebelškis
GYVAKARŲ KAIMO VĖLYVOJO NEOLITO KAPAS /3
Eduardas Remecas
MONETŲ RADINIAI VILNIAUS AUKŠTUTINĖS PILIES KALNE /11
Gintautas Zabiela
NAUJAS LIETUVOS PILIAKALNIŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS (1995–2000 M.) /21
Mikelis Balčius
GINTARO RINKIMAS LIETUVOS PAJŪRYJE IR GINTARAS ŠVENTOJIŠKIŲ XVII–XX A. PIRMOSIOS PUSĖS PUOŠYBOJE/37
Kristina Rickevičiūtė
RANKINĖS IŠ KARMĖLAVOS KAPINYNO /46
Vytautas Smilgevičius
KARLO I PRAHOS GRAŠIŲ TIPOLOGIJOS IR METROLOGIJOS KLAUSIMAI ČEKIJOS ISTORIOGRAFIJOJE /56
Kęstutis Katalonas, Gediminas Vaitkevičius
VILNIAUS PLĖTRA IKI XV AMŽIAUS /68
Nastazija Keršytė
KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS ĮSTAIGA LIETUVOJE /77
Dangiras Mačiulis
VENTOS–DUBYSOS KANALAS /91
Kazys Misius
DOKUMENTAI APIE BANDYMĄ VILNIAUS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIĄ PAVERSTI STAČIATIKIŲ CERKVE /113
Janina Stuokaitė
1704 M. ŠVEDŲ GENEROLO MAJORO GRAFO A. L. LEVENHAUPTO BIRŽŲ TVIRTOVĖS APGULTIES PLANAS /121
Petras Juknevičius
PIRMŲJŲ GYVENTOJŲ PĖDSAKAI PANEVĖŽYJE /124
Rasa Čepaitienė
ISTORIJA IR PAVELDOTYRA – GLAUDESNIO DIALOGO LINK /127
Algimantas Miškinis
PALANGOS URBANISTINĖS ARCHITEKTŪROS RAIDOS IKI PIRMOJO PASAULINIO KARO PAGRINDINIAI FAKTORIAI IR BRUOŽAI /134
Martynas Purvinas
PIEVININKŲ KAIMAI NEMUNO DELTOJE /155
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė
ARCHITEKTO VACLOVO MICHNEVIČIAUS KŪRINIAI VILNIUJE /170
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė
NAUJI DUOMENYS APIE KAUNO VIENUOLYNŲ PASTATUS /184
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
METALINIAI KAPŲ APTVARAI RUSNĖS APYLINKIŲ SENOSE KAPINĖSE /191
Laima Kuopaitė
DVIPUSIS RELJEFAS SU ŠV. KAZIMIERU IR NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVČ. MERGELE MARIJA  /208
Gintautas Zabiela
NAUDINGA KNYGA KELIAUTOJAMS /214
Gintautas Zabiela
DINGĘS VILNIUS II /217
RYGOS CHARTIJA (DOKUMENTAI) /219

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai