„Kultūros paminklai“ /3

Atgal
virselis-kp3_1666182753-87d622db0eb2d569c92873b40869b6c9.jpg

„Kultūros paminklai“ /3

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 1996
ISBN: 9986-420-10-5
Anotacija
ISSN 1392-155X
Leidinyje gvildenamos Lietuvos kultūros vertybių, paminklų apskaitos, apsaugos ir tvarkymo problemos. Publikuojami archeologijos, istorijos, architektūros ir dailės paminklų tyrinėjimai.

 

 

Petras Juknevičius
DAR KARTĄ APIE UPYTĖS PILIAVIETĘ /3

Vykintas Vaitkevičius
AKMENYS SU DUOBUTĖMIS: SENA IR NAUJA /6

Giedrius Aleliūnas
 VELIUONOS KOKLIAI /19

Linas Kvizikevičius, Giedrius Aleliūnas
MONETŲ RADINIAI VELIUONOJE IR SKIRSNEMUNĖJE /23

Eugenijus Ivanauskas
LYDINIŲ, SIDABRO PAPUOŠALŲ IR MONETŲ NUOLAUŽOS LIETUVOS PINIGŲ APYVARTOJE /32

Eugenijus Ivanauskas
GRAŠIO IR PUSANTROKO VERTĖ XVIII AMŽIAUS ANTRAJAME KETVIRTYJE /39

Gintautas Zabiela
ARCHEOLOGAS VLADIMIRAS KAŠIRSKIS /41

Romualdas Samavičius
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS MUZIEJAI 1941–1963 M. /52

Diana Varnaitė
PARTIZANŲ SLĖPTUVIŲ, KAUTYNIŲ IR ŽUVIMO VIETŲ KLAUSIMU /63

Algė Jankevičienė
XVIII AMŽIAUS ŽEMAIČIŲ MEDINIŲ BAŽNYČIŲ ARCHITEKTŪRA  /76

Marija Rupeikienė
SINAGOGOS LIETUVOS URBANISTINIAME KRAŠTOVAIZDYJE /111

Algimantas Miškinis
LUOKĖS MIESTELIO ISTORINĖS URBANISTINĖS RAIDOS IKI 1940 M. SVARBESNIEJI   BRUOŽAI /139

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
PRIEKULĖS PLANO STRUKTŪROS YPATYBĖS /158

Vytautas Levandauskas
KLASICIZMO IR ROMANTIZMO SĄVEIKA LIETUVOS ARCHITEKTŪROJE / 164

Marija Matušakaitė
PLATELIŲ BAŽNYČIOS PIETA /179

Laima Kuopaitė
SKULPTŪRA „ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS“ IŠ KĖDAINIŲ KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS /186

Marija Matušakaitė
NEŽINOMAS VINCO GRYBO KŪRINYS /194

Jurgis Bučas
SAUGOTINŲ SENŲJŲ GYVENVIEČIŲ TVARKYMAS /197

Vacys Milius
APIE VIENERIAS VILNIAUS KAPINES /204

Vacys Milius
ETNINĖS KULTŪROS TYRINĖTOJAS /205

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai