„Kultūros paminklai“ / 26

Atgal
kp26-virselis-priekis-mazas-internetui_1662383931-e3471be97b3bffdf7e245b59e06f954f.jpg

„Kultūros paminklai“ / 26

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. J. Bardauskas
Leidimo metai: 2022
ISBN: ISSN 1392-155X
Anotacija

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai architektūros, menotyros, istorijos, urbanistikos, archeologijos paveldo objektų tyrimo ir apsaugos klausimais.  


Leidinyje skirta dėmesio sakraliniam paveldui, tęsiamas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus, kuriame pristatomi per metus naujai atrasti sakralinio paveldo paminklai.

„Kultūros paminklų“ /26 numeryje publikuojami ilgamečių mūsų autorių architekto dr. M. Purvino ir M. Purvinienės straipsniai apie  Natkiškių urbanistinį ir architektūrinį paveldą, bei jų ilgamečių tyrimų objektą Klaipėdos krašto urbanistinį paveldą. Architektūros istorikė dr. R. Bertašiūtė pristato Žemaičių Naumiesčio apylinkių kaimo architektūros tyrinėjimus, dr. L. Preišegalavičienė nagrinėja šių dienų Lietuvos kaimo interjero etniškumo praradimo ir išlikimo problemas.

Leidinyje skaitytojai ras istoriko E. Remeco straipsnį apie istorines organizacijų vėliavas Lietuvoje 1920–1940 m., R. Bružaitės Kauno kavinių kultūros tarpukariu, kaip nematerialijo kultūros paveldo vetinimą, R. Anulytės straipsnį apie žydų kapines Lietuvoje, G. Filipavičienės Dominikonų bažnyčios ir vienuolyno Trakuose statybos raidą. Dažnos leidinio autorės dr. A. Giniūnienė ir dr. E. Bagušinskaitė skaitytojus sudomins Skaudvilės bažnyčios, Vilniaus miesto salės (dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija) tyrinėjimų medžiaga. 26-me numeryje publikuojami dr. E. Ubio, A. Dambrauskaitės moksliniai tyrimai.

Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.

Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba. Leidinio apimtis 12,5 spaudos lankų.

Edvinas Ubis

Archeologinių duomenų panaudos galimybės kuriant Macikų lagerių memorialą

Eduardas Remecas

Organizacijų vėliavos Lietuvoje 1920–1940 m.: kūrėjai ir projektuotojai

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė

Klaipėdos krašto urbanistinis paveldas: ypatumai ir būklė

Lina Preišegalavičienė

Šių dienų Lietuvos kaimo interjeras: etniškumo praradimai ir išlikimai Antnemunio sodybų interjere

Rasa Bertašiūtė

Žemaičių Naumiesčio apylinkių kaimo architektūra

Martynas Purvinas

Natkiškių urbanistinis ir architektūrinis paveldas – raida ir ypatumai

Giedrė Filipavičienė

Dominikonų bažnyčios ir vienuolyno Trakuose statybos raida, rekonstrukcijos ir tvarkyba

Rugilė Bružaitė

Kauno kavinių kultūra tarpukariu (1918-1940) kaip nematerialusis miesto paveldas

Rūta Anulytė

Žydų kapinės Lietuvoje: tradicija, steigimas ir kapinių vietovardžiai

Eglė Bagušinskaitė

Vilniaus miesto salės(dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija) didžiosios koncertų salės apstatymo baldais atvejis

Aušrinė Dambrauskaitė

Medinių paveldo objektų polichromija, jų užtapymų/ uždažymų priežastys ir stratigrafinė analizė: reikšmė sprendžiant sluoksnių šalinimo klausimus

 Asta Giniūnienė

Skaudvilės bažnyčios didysis altorius ir kiti Felikso Gedvilo kūriniai 

Asta Giniūnienė, Eglė Bagušinskaitė, Marija Kuodienė

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus

 

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai