„Kultūros paminklai“ / 25

Atgal
kp25-virselis-priekis-mazas-internetui_1620323342-b7e632e31003b95b4a3a84be82974f72.jpg

„Kultūros paminklai“ / 25

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. J. Bardauskas
Leidimo metai: 2021
ISBN: ISSN 1392-155X
Anotacija

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai architektūros, menotyros, istorijos, urbanistikos, archeologijos paveldo bendrais ir konkrečių paveldo objektų tyrimo ir apsaugos klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo tema. 


Tradiciškai leidinyje bus skirta dėmesio sakraliniam paveldui, tęsiamas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus, kuriame pristatomi per metus naujai atrasti sakralinio paveldo paminklai.

„Kultūros paminklų“ /25 numeryje publikuojami architekto dr. M. Purvino straipsnis „Mažosios Lietuvos urbanistinis paveldas: raida, ypatumai, apibūdinimai“, M. Purvino ir M. Purvinienės straipsnis „Šv. Jono bažnyčia Klaipėdoje – istorijos ir architektūros bruožai“. Architektūros istorikė M. Baužienė pateikia savo tyrinėjimus „Iš Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios projektavimo istorijos“, E. Kazlauskaitė pristato Telšių katedros altorių restauravimo aspektus. leidinyje skaitytojai ras restauratorių A. ir I. Valkiūnų, N. Šarkauskaitės-Šimkuvienės tapybos tytimų ir restauravimo darbų medžiagą, D. Ferguson Paliesiaus dvaro tyrimo ir restauravimo eigos pristatymą.

25-me numeryje publikuojami ir kitų mūsų autorių bei naujų autorių straipsniai įvairia kultūros paveldo tematika.

Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.

Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba. Leidinio apimtis 11,5 spaudos lankų.

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai