„Kultūros paminklai“ /20

Atgal
kp_20virselis_1502479362-48c1ed037b6fd32bf294d9c299ce226d.jpg

„Kultūros paminklai“ /20

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2016
ISBN: ISSN 1392-155X

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai kraštotvarkos, menotyros, istorijos, urbanistikos, archeologijos paveldo klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo tema. Numeryje skirta dėmesio Klaipėdos krašto arba Mažosios Lietuvos kultūros paveldo problematikai. 

 

Leidinyje tęsiamas 15-me numeryje pradėtas naujas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Šis skyrelis 20-me numeryje gana solidus.
Numeryje publikuojami šviesios atminties akademiko Algimanto Miškinio prisiminimai apie Vilniaus miesto paveldosaugos problemas ir jų sprendimą.
Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.

TURINYS

Vaida Ščiglienė
ĮPAVELDINIMO PRAKTIKA LIETUVOJE: YPATUMAI IR NAUJOS GALIMYBĖS /3
Vaida Almonaitytė-Navickienė
VISUOMENINIAI XX A. MODERNIZMO STATINIAI LIETUVOJE: VERTĖS PROBLEMOS /19
Kristina Daubarytė
VIETOS IR BENDRUOMENĖS ĮTAKA REIKŠMINGŲ IR DIDELĖS APIMTIES ARCHITEKTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VERTINIMUI /32
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
PRIEKULĖS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS PASTATAI IR VALDOS 1822 – 1876 M.  /43
Martynas Purvinas
KLAIPĖDOS SENDVARIO PALIVARKAS XVIII A. II PUSĖS – XIX A. PRADŽIOS DOKUMENTUOSE /49
Morta Baužienė
GLITIŠKIŲ DVARO SODYBOS ISTORIJOS AIDAI /56
Laima Kruopaitė
KRYŽIAI IR KOPLYTSTULPIAI MUZIEJŲ RINKINIUOSE. TYRIMAI IR RESTAURAVIMAS /72
Laima Kruopaitė, Alfonsas Šiaulys, Janina Rukšėnienė
ABLINGOS SKULPTŪRŲ ANSAMBLIO RESTAURAVIMAS: IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI /83
Jovita Žeimytė
XVIII–XX A. I PUSĖS PORCELIANO PAVELDAS LIETUVOJE /93
Gytis Oržikauskas
VILNIAUS BAROKO ŠVENTŲJŲ APAŠTALŲ PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS ARCHITEKTŪROS MENINĖ PROGRAMA /118
Birutė Giraitytė
STAČIATIKIŲ IKONOS VILNIAUS MIESTE XIX A. VID. – XX A. PR. /134
Ieva Blinstrubienė
VILNIAUS ŠV. DVASIOS BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO KOMPLEKSO ERDVINĖS STRUKTŪROS RAIDA /156 Algimantas Miškinis
KAS DAR NEBUVO PARAŠYTA... ATSIMINIMAI /176
NAUJI DUOMENYS APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS / 210

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai