„Kultūros paminklai“ /19

Atgal
kp19_1502690341-c3f6ddb63f30b24c5b37af3f1f9759e5.jpg

„Kultūros paminklai“ /19

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2015
ISBN: ISSN 1392-155X
Anotacija

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai kraštotvarkos, menotyros, istorijos, urbanistikos, archeologijos paveldo klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo tema, jau tapo tradicija numeryje skirti dėmesio ir Klaipėdos krašto arba Mažosios Lietuvos kultūros paveldo problematikai. Leidinyje tęsiamas 15-me numeryje pradėtas naujas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus.

Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.
Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba. Apimtis apie 204 psl.


19kp.pdf

Morta Baužienė
TRUMPAI APIE INŽINIERIAUS-ARCHITEKTO KAROLIO REISONO KŪRYBĄ / 3
Edita Povilaitytė
SIGITO BENJAMINO LASAVICKO MEDININKŲ PILIES TYRIMŲ IR KONSERVAVIMO DARBŲ DIENORAŠČIAI /  18
Indrė Kačinskaitė
LDK BAROKINĖ DVARO SODYBA: ISTORINIO VAIZDO RETROSPEKCIJA / 35
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
MAŽOSIOS LIETUVOS ANTKAPINIŲ PAMINKLŲ RAIDOS BRUOŽAI XV–XX A. / 57
Elina Miagkovaitė
XVII–XX A. PRADŽIOS RYTŲ TAIKOMOSIOS DEKORATYVINĖS DAILĖS PAVELDAS LIETUVOJE / 69
Eglė Bagušinskaitė
BALDŲ GAMYBA, PREKYBA IR PRODUKCIJA VILNIUJE XIX A. II PUSĖJE – XX A. PRADŽIOJE / 93
Juozapas Blažiūnas
VILNIAUS BERNARDINŲ BAŽNYČIOS PAVEIKSLŲ„ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS“ IR „ŠV. DIDAKAS“ AUTORYSTĖS KLAUSIMAS / 119
Rolandas Vičys, Greta Žičkuvienė, Asta Giniūnienė
RESTAURUOTAS GEIDŽIŲ KOPLYČIOS PROCESIJŲ ALTORĖLIS / 131
Jonas Glemža
PAVELDOSAUGOS RAIDOS FRAGMENTAI (ATSIMINIMAI) / 145

NAUJI DUOMENYS APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS / 188

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel.: 8 5 2625032; info@savastis.ltKiti leidiniai