„Kultūros paminklai“ /18

Atgal
kp18_1666794432-2082077592c8eb3825dcbe589ae6388e.jpg

„Kultūros paminklai“ /18

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2014
ISBN: ISSN 1392-155X
Anotacija
Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“/18 nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai kraštotvarkos, menotyros, istorijos, paveldo, paveldo vertybės restauravimo klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo tema, Klaipėdos krašto arba Mažosios Lietuvos kultūros paveldo problematika.

 

 

„Kultūros paminklų“/18 autoriai prof. habil. dr. P. Kavaliauskas, prof. J. Glemža, dr. M. Purvinas, M. Purvinienė, M. Baužienė ir kiti skaitytojams jau pažįstami kultūros paveldo specialistai. Leidinyje tęsiamas 15-me numeryje pradėtas naujas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus.
Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.
Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba.

 

Paulius Kavaliauskas, Marytė Dumbliauskienė

KULTŪROS PAVELDO KARTOGRAFINĖ  PREZENTACIJA /3
Aušra Mlinkauskienė, Laura Jankauskaitė-Jurevičienė
KULTŪRINIO–REKREACINIO POTENCIALO PANAUDOS GALIMYBĖS PLĖTOJANT VANDENS TURIZMĄ /16
Vilma Karvelytė-Balbierienė
TARPUKARIO BAŽNYTKAIMIŲ FORMAVIMASIS IR SKLAIDA DABARTINĖJE LIETUVOS TERITORIJOJE /26
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
KAUKĖNŲ APYLINKIŲ URBANISTINĖ RAIDA XIX–XX A. /38
Martynas Purvinas
GILIJOS KAIMO RAIDOS BRUOŽAI IR PAVELDAS /54
Gerda Kvedaraitė, Jonas Glemža
VILNIAUS SLUŠKŲ RŪMŲ, JŲ INTERJERŲ GAIVINIMO PROBLEMA /67
Indrė Baliulytė, Laima Vileikienė
DRUSKININKŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠKAPLIERINĖS BAŽNYČIA: STATYBOS ISTORIJA /75
Agnė Gendrėnienė
KAUNO GELEŽINKELIO STOTIES CENTRINIŲ REMONTO DIRBTUVIŲ URBANISTINĖ KAITA (IKI 1945 M.) /84
Morta Baužienė
DUOMENYS APIE ARCHITEKTO RYČIO ROMANO STEIKŪNO KŪRYBĄ /101
Inga Genytė
REPREZENTATYVAUS PASTATO PAGAL VERTINIMO KRITERIJUS KONKREČIAI TIPOLOGINEI GRUPEI IDENTIFIKAVIMAS /111
Ieva Bobinaitė
XIX A.–XX A. PRADŽIOSMASINĖS GAMYBOS SIENINIŲ RELIGINIŲ PAVEIKSLŲ TECHNIKOS, LEIDYBOS CENTRAI IR SIUŽETAI /116
Jurga Bagdzevičienė, Laima Kruopaitė, Greta Žičkuvienė
SENOJO EGIPTO KULTŪROS ŽENKLAI LIETUVOJE: SAULĖS DIEVO AMONO DAINININKĖS SARKOFAGAS /129

NAUJI DUOMENYS APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS / 135

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai