„Kultūros paminklai“ /17

Atgal
virselis-kp17_1667146587-2dd8e94433a56f9255e2218c51e3931a.jpg

„Kultūros paminklai“ /17

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2013
ISBN: 1392-155X
Anotacija

 Leidinyje nagrinėjamos kultūros vertybių apskaitos, apsaugos ir tvarkymo, restauravimo klausimai. 


Prof., habil. dr. J. Bučas savo straipsnyje „Naudoti saugant ar saugoti naudojant“ iškelia opią mūsų paveldosaugoje draudimų problemą, kai draudimai nugali sveiką logiką paveldą naudoti, o ne tik draudimais saugoti kol sugriūna.. Straipsnyje nagrinėjama dūlėjančio perteklinio paveldo, kurio išsaugoti nesugebame  dėl savo fizinių ir finansinių pajėgumų, bet ir negalime protingai jo naudoti problemos.
 
 
Jurgis Bučas
NAUDOTI SAUGANT AR SAUGOTI NAUDOJANT? /3
Paulius Kavaliauskas, Agnė Lašinskaitė
ISTORINIŲ REGIONINIŲ PARKŲ PROBLEMA IR PERSPEKTYVA /15
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
RAGAINĖS APYLINKIŲ URBANISTINĖ RAIDA XIX–XX A /28
Martynas Purvinas
RUSNĖS APYLINKIŲ KAIMŲ RAIDA XVIII–XX A. /41
Jonas Genys, Dovilė Furmaniukaitė
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ISTORINĖS RAIDOS APŽVALGA: URBANISTINIS IR KRAŠTOVAIZDŽIO ASPEKTAS /54
Indrė Baliulytė
MUSNINKŲ (MUSNINKĖLIŲ) BUVUSIO DVARO RAIDA, ARBA MUSNINKĖLIŲ II DVARO SUSIFORMAVIMAS /74
Morta Baužienė
BUVUSIOS ŽYDŲ AMATŲ MOKYKLOS ISLANDIJOS GATVĖJE NR. 3 ISTORINĖS RAIDOS APŽVALGA /82
Renata Kalvaitytė, Jonas Glemža
VILNIAUS ŠV. STEPONO BAŽNYČIOS INTERJERO RESTAURAVIMO IR ATKŪRIMO PASIŪLYMAI /90
Kazys Misius
PANEMUNĖS PILIS /100
Rasuolė Baleišaitė-Sabakonienė
VIENUOLIJŲ PLĖTOJAMI SENIEJI LIETUVOS VIENUOLYNAI VALSTYBINĖS IR EUROPINĖS PAVELDO APSAUGOS KONTEKSTE /116
Rasuolė Baleišaitė-Sabakonienė
THE SALIENT VALUES OF LITHUANIAN MONASTIC HERITAGE PRESENTLY ENSHRINED AND PROMOTED BY CATHOLIC DEVOTIONAL-LIFE INSTITUTES /126
Milda Jakutytė Vasil
LIETUVOS HOLOKAUSTO PAMINKLŲ ISTORIJA IR JŲ ĮTAKA ISTORINEI ATMINČIAI /133
Alantė Valtaitė-Gagač
LIETUVOS SIETYNAI XVII A. DOKUMENTUOSE /144
NAUJI DUOMENYS APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS / 156

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai