„Kultūros paminklai“ /13

Atgal
kultpam_13_1502634867-a3240e7f2d2fbea0fa6a9af1fe589b1a.jpg

„Kultūros paminklai“ /13

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2008
ISBN: 978-9986-420-77-4
Anotacija

ISSN 1392-155X
Leidinyje gvildenamos Lietuvos kultūros vertybių, paminklų apskaitos, apsaugos ir tvarkymo problemos. Publikuojami paveldosaugos teorijos, menotyros, istorijos, archeologijos, urbanistikos objektų tyrinėjimai.


Jurgis Bučas
PASAULIO KULTŪROS VERTYBĖJE GAMTOS REZERVATAI /3
Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO NE RINKOS VERTINIMAS: POREIKIS, GALIMYBĖS, REIKŠMĖ /15
Milda Mendelevičiūtė
PASAULIO PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGOS REGLAMENTAVIMO POKYČIAI IR JŲ POVEIKIS /29
Agnė Vaitkuvienė
NUO NACIONALISTINĖS LINK SOCIALINĖS PAVELDOSAUGOS – DU PAVELDO BUMAI POSOVIETINĖJE LIETUVOJE /43
Alfonsas Šiaulys, Regina Jucienė, Laima Kruopaitė
KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI BAŽNYČIOS DURYS /52
Gražina Marija Martinaitienė
SŪDUVOS KRYŽDIRBYS PETRAS IR JO MENINIS PALIKIMAS /61
Dalia Vasiliūnienė
UŽNEMUNĖS LITURGINIAI INDAI – KRAŠTO ISTORIJOS ŠALTINIAI /67
Asta Giniūnienė
VIEŠPATIES KANČIOS KELIO PAMALDUMO TRADICIJA – XVIII–XIX A. LIETUVOS KALVARIJOS /80
Eugenijus Ivanauskas
LIETUVIŠKŲ LYDINIŲ SVORIO IR KOKYBĖS STANDARTAI /93
Gintautas Zabiela
PAMIRŠTI PILIAKALNIO TYRINĖJIMAI /95
Algimantas Merkevičius
NAUJAS ATKRAŠTINIS KIRVIS PIETŲ LIETUVOJE /99
Petras Juknevičius
NAUDVARIO DVARAS IR JO VALDYTOJAI KERBEDŽIAI /103
Kazys Misius
NESKELBTI DVARŲ ISTORIJOS ŠALTINIAI /117
Laura Prascevičiūtė
VALAKŲ REFORMOS PAVELDAS BUVUSIAME UPYTĖS VALSČIUJE /138
Morta Baužienė
PRIMIRŠTAS ARCHITEKTO STEPONO STULGINSKIO (1908–1995) KŪRYBINIS PALIKIMAS / 156
Martynas Purvinas
PRIEKULĖS URBANISTINIŲ TYRIMŲ RAIDA /168
Irina Matijošaitienė
AUTOMOBILIŲ KELIAI ISTORINIAME KRAŠTOVAIZDYJE /182

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai