„Kultūros paminklai“ /11

Atgal
kultpam_11_1502634383-e0d1095645e0561e8ca7d037315bd3c2.jpg

„Kultūros paminklai“ /11

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2004
ISBN: 9986-420-58-X
Anotacija

ISSN 1392-155X
Leidinyje gvildenamos Lietuvos kultūros vertybių, paminklų apskaitos, apsaugos ir tvarkymo problemos. Publikuojami istorijos, architektūros ir dailės objektų tyrinėjimai.


Kazys Misius
VALSTYBĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJA IR JOS VEIKLA /3
Jurgis Bučas
ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO PAVELDO PROBLEMA  /33
Vladimir Skorochodov
ISTORIKO-KULTURNOJE NASLEDYJE: PROBLĖMY SOCHRANĖNYJA I TRANSLIACIJI KULTŪRNYCH CĖNNOSTEJ /44
Agnė Vaitkuvienė, Zenonas Baubonis
LIETUVOS PILIAKALNIŲ IŠSAUGOJIMO PROGRAMA /52
Audronė Bliujienė
LAMATA – MIKROREGIONAS, ETNOKULTŪRINĖ SRITIS AR NIEKIENO ŽEMĖ TARP KURŠIŲ IR SKALVIŲ? /61
Eduardas Remecas
APIE NEŽINOMĄ SENIAUSIŲ LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS MONETŲ TIPĄ  - JOGAILOS/ VYTAUTO DENARĄ /79
Linas Kvizikevičius
MONETŲ KLASTOJIMAS VILNIUJE IR TRAKUOSE XVII A.. II PUSĖJE /86
Vincas Ruzas
NAUJI PINIGINIAI LYDINIAI LIETUVOS BANKO MUZIEJUJE /90
Agnė Čivilytė
SULAUŽYTAS KALAVIJAS: TARP KARYBOS IR RITUALO /96
Vaida Almonaitytė-Navickienė
KAUNO ANKSTYVŲJŲ MIESTOVAIZDŽIO FOTOGRAFIJŲ RAIDA /114
Asta Naureckaitė
LIETUVOS LAIKINOSIOS SOSTINĖS ISTORINIS RELIKTAS – PREZIDENTŪRA /128
Indrė Kačinskaitė
A. SMETONOS „UŽUGIRIO KIEMAS“ /140
Gintaras Kušlys
PAŽAISLIO VIENUOLYNO SIENŲ TAPYBOS PAVEIKSLŲ RESTAURACIJOS PROBLEMOS /150
Marija Purvinienė
METALINIAI ANTKAPINIAI KRYŽIAI RUSNĖS APYLINKIŲ KAPINĖSE /160
Martynas Purvinas
ŠEREITLAUKIO (ŠEREIKLAUKIO) DVARO RAIDOS BRUOŽAI /170
Kęstutis Katalynas
VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES RŪMAI, V T. (RECENZIJA) /184

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai