„Kultūros paminklai“ /10

Atgal
kultpam_10_1502634084-3df01caeeb7fdbee34efcedc87e8d770.jpg

„Kultūros paminklai“ /10

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2003
ISBN: 9986-420-51-2
Anotacija

ISSN 1392-155X

Leidinyje gvildenamos Lietuvos kultūros vertybių, paminklų apskaitos, apsaugos ir tvarkymo problemos. Publikuojami istorijos, architektūros ir dailės objektų tyrinėjimai.


Raimundas Klimavičius
VASARIO 16-OSIOS AKTO PRIĖMIMO VIETA IR APLINKA: APRAŠOMOJI REKONSTRUKCIJA /3
Vykintas Vaitkevičius
IŠ ANKSTYVOSIOS ŠVENČIONIŲ ISTORIJOS  /10
Audronė Bliujienė
GRAFO FELIKSO TIŠKEVIČIAUS SURINKTAS PALANGOS GINTARO DIRBINIŲ RINKINYS IR JO MĮSLINGA ISTORIJA /19
Vincas Ruzas
STANISLOVO AUGUSTO LAIKOTARPIO (1764–1795) MEDALIAI LIETUVOJE /33
Audronė Kasperavičienė
APŠVIETOS EPOCHOS POŽYMIAI VILNIAUS UNIVERSITETO ANSAMBLIO  ARCHITEKTŪROJE /75
Jolita Butkevičienė
KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS PAVELDOTVARKA XX A. ŠEŠTĄJĮ–DEVINTĄJĮ DEŠIMTMEČIAIS /91
Indrė Kačinskaitė
AŠINĖ KOMPOZICIJA LIETUVOS DVARŲ SODYBOSE /104
Algimantas Miškinis
VIDUKLĖS ISTORINĖ URBANISTINĖ  RAIDA (IKI 1975 M.) /117
Martynas Purvinas
SMALININKŲ URBANISTINĖS RAIDOS BRUOŽAI /154
Marija Purvinienė
METALINIAI ANTKAPINIAI KRYŽIAI SMALININKŲ APYLINKIŲ KAPINĖSE /168
Gražina Marija Martinaitienė
LIETUVOS BAŽNYČIŲ UMBRAKULIAI /178
Laima Kruopaitė
MEDINIŲ SKULPTŪRŲ BEI JŲ PUOŠYBOS POKYČIAI. DVIEJŲ POLICHROMUOTŲ SKULPTŪRŲ TYRIMAI IR RESTAURAVIMAS /186
Arminas Štuopys, Vitoldas Vaitkevičius, Algimantas Balčiūnas
LAUKUVOS ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS PAMATŲ STIPRINIMO DARBAI /195
Morta Baužienė
ARCHITEKTAS LAURYNAS GUCEVIČIUS 1753–1798 /205
Gražina Marija Martinaitienė
ILGAI LAUKTA ISTORINĖS APRANGOS STUDIJA (RECENZIJA) /211

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai