„Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas“

Atgal
kaisiad_vyskupija_1502722469-622d660930da4911419d80390a6ae61c.jpg

„Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas“

Autorius: Sud. Svetlana Poligienė
Leidimo metai: 2006
ISBN: 9986-420-69-5
Anotacija
Leidinys skirtas Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio jubiliejui. Leidinyje pristatomos visos vyskupijos bažnyčios, jų trumpa istorija, išsaugoti sakralinio meno kūriniai.
Istorinę apžvalgą rengė Kazys Misius.

2006 metais Kaišiadorių vyskupija švenčia savo 80-metį. Žvelgdami į savo praeitį trokštame visus geros valios žmones supažindinti su Kaišiadorių vyskupijos parapijų istorija, bažnyčių architektūra, sakralinio meno objektais. Sakralinis bažnyčių menas sovietmečiu nebuvo tinkamai įvertintas, o kartais netgi ignoruojamas. Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimon daugelis bažnyčiose esančių kultūros vertybių buvo nuodugniai ištirtos, todėl buvo papildyti vyskupijos, atskirų bažnyčių ir net pavienių paveldo objektų istorinių-kultūrinių tyrinėjimų duomenys bei jų interpretavimo galimybės. Svarbu į sakralinio meno objektą žvelgti ne tik kaip į meno objektą, bet ir kaip į tos epochos tikėjimo raišką. Pagrindinis atliktų tyrinėjimų tikslas - ne tik įvertinti turimą kultūrinį-sakralinį paveldą, bet atskleisti tą tikėjimo žinią, kurią mums savo kūrybiniu pėdsaku paliko praeities menininkai. Tad norint suprasti sakralinio meno savitumą, reikia pabrėžti, jog „naudojimasis bažnyčios kultūrinėmis vertybėmis pirmiausia ir iš esmės vyksta kriščioniškosios kultūros aplinkoje. Bažnyčios istorinio ir meninio paveldo paskirtis nėra muziejinė, šis paveldas atsirado kultui, katechizei, kultūrai, artimo meilei išreikšti“. Žvelgdami į iš gilaus protėvių tikėjimo kilusius sakralinio meno kūrinius klauskime savęs, ar nenutolome nuo savo dvasinių šaknų?
Šis jubiliejinis Kaišiadorių vyskupijos leidinys tebūna ne tik praeities įamžinimas, bet - ateities įprasminimas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems lėšomis, savo rūpesčiu, pastangomis ir nuoširdžiu darbu, kad šis leidinys pasiektų garbųjį skaitytoją.

Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis

 

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel.: 8 5 2625032; info@savastis.ltKiti leidiniai