„Civilinės aviacijos raida Lietuvoje 1919-1991 metais“

Atgal
virselis_aviacija_1502478861-99689414022c29a2f7ce88abf0ae2787.jpg

„Civilinės aviacijos raida Lietuvoje 1919-1991 metais“

Autorius: Ona Stasiukaitienė
Leidimo metai: 2015
ISBN: 978-9986-420-94-1
Anotacija

Autorė pateikdama Lietuvos aviacijos istoriją norėjo atskleisti ištisinį, grįstą sunkumais, tačiau vainikuotą dideliais laimėjimais aviacijos raidos kelią. Lietuvos aviacijos istorija – tai beveik šimtmečio rėmuose telpantis kultūros paveldas, turintis istorinę vertę ir atskleidžiantis aviacijos technikos lygį bei progresą. 


Tai ir tėvynės meilę išreiškiantis lietuvių tautos didvyrių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno šlovingas pavyzdys, išgarsinęs Lietuvą pasaulyje. Lietuvos aviacijos istorinis atminimas yra tas deimantas, kuris nuglūdintas sunkumų sutvirtino mūsų valstybės pamatus ir tapo nacionalinio tapatumo išraiška.

TURINYS

ĮVADAS
LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ APŽVALGA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA (1919-1939 m.)
Aviacijos ištakos ir  jos įsitvirtinimas Lietuvoje
Civilinės aviacijos panaudojimas susisiekimo  ir transporto reikalams
Lietuvos aeroklubo įkūrimas ir jo veikla
CIVILINĖ AVIACIJA INKORPORAVUS LIETUVĄ Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ (1940–1988 m.)
Civilinė aviacija ir Lietuvos aeroklubas sovietinės okupacijos ir Antrojo pasaulinio karo metais (1940–1944 m.)
Civilinės aviacijos atkūrimas ir stiprinimas pokario metais (1945–1959 m.)
Civilinės aviacijos plėtra (1960–1988 m.)
Civilinės aviacijos panaudojimas ekonominiame gyvenime
Sportinė aviacija Lietuvoje
CIVILINĖ AVIACIJA ATKURIAN LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ (1989–1991 m.)
IŠVADOS
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
SANTRUMPOS
REZIUMĖ

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai