Naujienos

Išleistas naujas „Kultūros paminklų“ numeris

2021 05 05

„Kultūros paminklai“ /25

Beatričė Umbrasaitė Kūrybiškos vietokūros samprata ir vadyba: bendruomenės pritraukimo į kūrybiškos vietokūros veiklas tyrimas

Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė Sienų tapybos restauravimas: tarp tyrimų ir visuomenės, pokyčiai ir tendencijos 

Aidonas Valkiūnas, Indrė Valkiūnienė Skirtingų tyrimų įtaka sienų tapybos restauravimui 

Paula Mickutė Keletas štrichų paveikslų rėmams Vilniaus muziejuose: vertės aspektas, terminija ir duomenys apie tipologinę raidą

Martynas Purvinas Mažosios Lietuvos urbanistinis paveldas: raida, ypatumai, apibūdinimai

Elina Miagkovaitė Lietuviški pėdsakai prūsų dvarų ir sodų fonde Berlynas-Brandenburgas

Ina Kudrešova Atrastas ir mažai žinomas Pimonovų paveldas

Daina Ferguson Paliesiaus dvaro sodybos restauravimas, atkūrimas ir pritaikymas

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė Šv. Jono bažnyčia Klaipėdoje - istorijos ir architektūros bruožai

Morta Baužienė Iš Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios projektavimo istorijos

Elena Kazlauskaitė Telšių Šv. Antano Paduviečiokatedros didžiojo altoriaus restauravimo darbai

Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė Autorius užmirštas, kūrinio likimas neaiškus

  Marija Kuodienė, Lijana Birškytė-Klimienė, Eglė Bagušinskaitė, Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus