Naujienos

"Vilniaus bažnyčios ir vienuolynai istorijos bėgyje"

2022 09 06

Pratarmė / 7

Įvadas / 9

Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia ir dominikonų vienuolynas / 17

Šv. Nikodemo ir Šv. Juozapo bažnyčia / 25

Rokitų bažnyčia ir vienuolynas / 29

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia ir augustinų vienuolynas / 33

Šv. Mikalojaus bažnyčia / 37

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolynas / 45

Šv. Marijos Magdalenos bažnyčia ir špitolė / 58

Šv. diakono Stepono bažnyčia, Šv. Lozoriaus špitolė ir marijavičių vienuolynas / 61

Šv. Rozalijos bažnyčia ir Lukiškių jėzuitų vienuolynas / 68

Šv. Teresės bažnyčia ir basųjų karmelitų vienuolynas Žvejų priemiestyje / 71

Viešpaties Jėzaus (Išganytojo) bažnyčia ir trinitorių vienuolynas / 75

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir pranciškonų vienuolynas / 83

Šv. Dvasios bažnyčia ir dominikonų vienuolynas / 103

Šv. Juozapo sužadėtinio bažnyčia ir basųjų karmeličių vienuolynas / 121

Šv. Jurgio bažnyčia ir karmelitų vienuolynas / 127

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia ir vizitiečių vienuolynas / 145

Visų Šventųjų bažnyčia ir karmelitų vienuolynas / 155

Šv. Teresės –Aušros vartų bažnyčia ir basųjų karmelitų vienuolynas / 169

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno ansamblis / 187

Vilniaus pijorų vienuolynas / 208

Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia ir misionierių vienuolynas / 217

Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino bažnyčia, bernardinų vienuolynas bei Šv. Onos bažnyčia / 239