Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Naujienos


„70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms“
Leidykla „Savastis“ parengė spaudai ir išleido leidinį „70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms“.

Apie mus

Viešosios įstaigos „Paveldas“ svarbiausias tikslas - Lietuvos kultūros paveldo, valstybės istorijos ir kultūros propagavimas. Įstaigos sudėtyje veikianti leidykla „Savastis“ yra parengusi ir išleidusi virš 100 leidinių kultūros paveldo tematika.
„Savastis“ rengia ir leidžia specializuotą kultūros paveldo apskaitos, tvarkymo, restauravimo ir apsaugos problematikai skirtą tęstinį mokslinių straipsnių rinkinį „Kultūros paminklai“. Kiekviename numeryje pristatomi skaitytojams naujai atrasti sakralinio paveldo objektai. 2018 m. išleistas 22-as numeris.
 


Plačiau