Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Valdovų rūmų ansamblis

Naujienos


„Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“
Viešosios įstaigos „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido Mortos Baužienės monografiją „Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“.Tai trečioji Autorės knyga, skirta pasižvalgymams po Vilnių ir jo apylinkes. Pirmoji – „Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus“ išleista 2012 m., antroji – „Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos“ (2015 m.). Pasižvalgymais po Vilniaus apylinkes autorė šią seriją baigia.

Apie mus

Viešosios įstaigos „Paveldas“ svarbiausias tikslas - Lietuvos kultūros paveldo, valstybės istorijos ir kultūros propagavimas. Įstaigos sudėtyje veikianti leidykla „Savastis“ yra parengusi ir išleidusi virš 100 leidinių kultūros paveldo tematika.
„Savastis“ rengia ir leidžia specializuotą kultūros paveldo apskaitos, tvarkymo, restauravimo ir apsaugos problematikai skirtą tęstinį mokslinių straipsnių rinkinį „Kultūros paminklai“. Kiekviename numeryje pristatomi skaitytojams naujai atrasti sakralinio paveldo objektai. 2018 m. išleistas 22-as numeris.
 


Plačiau