Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Valdovų rūmų ansamblis

Naujienos


„Kultūros paminklų“ Autorių dėmesiui
Mieli Autoriai,
kviečiame rengti ir teikti straipsnius naujam "Kultūros paminklų" numeriui. Leidinys yra recenzuojamas. Straipsniai priimami leidykloje. Visą rūpimą informaciją galite gauti parašę el. paštu savastiss@gmail.com, paskambinę telefonu +37069994780. Tikimės gražaus bendradarbiavimo ir ateityje.

Apie mus

Viešosios įstaigos „Paveldas“ svarbiausias tikslas - Lietuvos kultūros paveldo, valstybės istorijos ir kultūros propagavimas. Įstaigos sudėtyje veikianti leidykla „Savastis“ yra parengusi ir išleidusi virš 100 leidinių kultūros paveldo tematika.
„Savastis“ rengia ir leidžia specializuotą kultūros paveldo apskaitos, tvarkymo, restauravimo ir apsaugos problematikai skirtą tęstinį mokslinių straipsnių rinkinį „Kultūros paminklai“. Kiekviename numeryje pristatomi skaitytojams naujai atrasti sakralinio paveldo objektai. 2018 m. išleistas 22-as numeris.
 


Plačiau