Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Šv. Mykolo bažnyčia

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Valdovų rūmų ansamblis

Naujienos


„Paveldo brydės“
VšĮ „Paveldas“ leidykla „Savastis“ parengė spaudai ir išleido mokslinių straipsnių rinkinį „Paveldo brydės“.

Apie mus

Viešosios įstaigos „Paveldas“ svarbiausias tikslas - Lietuvos kultūros paveldo, valstybės istorijos ir kultūros propagavimas. Įstaigos sudėtyje veikianti leidykla „Savastis“ yra parengusi ir išleidusi virš 100 leidinių kultūros paveldo tematika.
„Savastis“ rengia ir leidžia specializuotą kultūros paveldo apskaitos, tvarkymo, restauravimo ir apsaugos problematikai skirtą tęstinį mokslinių straipsnių rinkinį „Kultūros paminklai“. Kiekviename numeryje pristatomi skaitytojams naujai atrasti sakralinio paveldo objektai. 2017 m. išleistas 21-mas numeris.
 


Plačiau