Naujienos

„Kultūros paminklų“ Autorių dėmesiui

2021 05 05

Pageidavimai leidinio (straipsnio) rankraščio tekstui ir iliustracijoms

 

Straipsnio tekstas ir iliustracijos pateikiami elektronine forma – elektroniniu paštu arba elektroninėje laikmenoje.

Reikalavimai tekstui ir iliustracinei medžiagai:

Tekstas rengiamas Microsoft Word programa, Windows 8.1, 10 operacinės sistemos aplinkoje. Šriftas Times New Roman, 12 pt.

Pirmame puslapyje prieš tekstą nurodoma: autorius (vardas (pilnas), pavardė), mokslinis laipsnis (jei turima) straipsnio pavadinimas.
Straipsnio pradžioje pateikiamas straipsnio tikslas, uždaviniai, raktiniai žodžiai, straipsnio pabaigoje – išvados.
Pastraipos įtraukimas standartinis.
Tekstas neskiemenuojamas ir nemaketuojamas.
Laipsniai (m2, išnašų numeracija) ir indeksai (H2O) atitinkamai keliami arba nuleidžiami.
Tekste pažymėti atskiri žodžiai išskiriami kursyvu arba pajuodinimu.

Straipsnio apimtis ne mažesnė kaip 0,5 autorinio lanko (kai lanką sudaro 40 tūkst. sp. ženklų) ir ne didesnė kaip 1,0 aut. lankas (skaičiuojant į plotą ir iliustracijas).
Išnašos žymimos pakeltu skaičiumi ir nurodomos puslapio apačioje, šaltiniai ir literatūra laužtiniuose skliaustuose, o pilnas aprašas straipsnio gale.
Iliustracijos tekste žymimos (1 pav.) (2 pav.) ir t. t. nurodant norimą jų vietą straipsnyje, bet nemaketuojamos. Pageidaujama neteikti daugiau kaip 10 iliustracijų straipsniui. Jei Autorius mano, kad iliustracijos jo straipsnyje nėra reikalingos, gali jų neteikti.
Schemos, diagramos, brėžiniai ir kita iliustracinė vaizdinė medžiaga teikiama kaip iliustracijos, nurodant jų vietą tekste ir nemaketuojamos į tekstą. Lentelės teikiamos parengtos vadovaujantis tekstui keliamais reikalavimais, nemaketuojamos, nurodoma jų vieta tekste. Parengtos EXEL ar kitomis programomis nepriimamos.
Straipsnio gale pateikiamas autoriaus elektroninis paštas, pageidautina – darbovietė, adresas.

Kartu su straipsniu pateikiama straipsnio reziumė anglų arba vokiečių kalba. Reziumė apimtis turi būti ne mažesnė kaip 0,5 ir ne didesnė kaip 1 kompiuterinis puslapis.

Reikalavimai iliustracijoms:

Iliustracijos pateikiamos kokybiškos, tinkančios spaudai. Nuotraukos fotografuojamos aukštos rezoliucijos raiška, skenuotų iliustracijų skenavimo rezoliucija privalo būti ne mažesnė kaip: (nuotraukų – 300 dpi, brėžinių, nespalvotų schemų ir kt. – 600 dpi).
Nurodomi brėžinių ir nuotraukų autoriai, fotografavimo data. Jei tai nėra straipsnio autoriaus, autoriui tenka juridinė atsakomybė dėl teisės nuotrauką(as) publikuoti. Leidiniui (straipsniui) pateiktos iliustracijos, jas publikavus, tampa ir leidėjų nuosavybe. Norint straipsnį ar iliustracijas publikuoti kituose leidiniuose privalu gauti ir leidėjų sutikimą.
Jų aprašai, nurodant ir aukščiau minimą autorystę, teikiami atskiru sąrašu. Aprašo, iliustracijos ir jos nuorodos tekste numeravimas turi būti identiški.

Teikiami tekstai ir iliustracijos negali pažeisti Autorių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo nuostatų.