Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Leidiniai ir edukacija

Ruduo Gedimino kalne

Kultūros paveldo leidiniai ir edukacija

Naujienos


„Kultūros paminklai“ / 27 parengimas spaudai
LEIDINIO TURINYS
Marija Purvinienė, Martynas Purvinas
Šilutės senųjų kapinių tyrimai 2011–2015 m.
Martynas Purvinas
Kuršių Nerijos gyvenviečių raidos bruožai XVI–XVII a.
Dalia Klajumienė
Panemunės (Vytėnų) pilies (Jurbarko r.) sienų tapybos paveldas – didikų Gelgaudų kasdienės aplinkos ir estetinės pajautos liudijimas
Alantė Valtaitė-Gagač
XVII–XVIII a. bronziniai sietynai Latvijoje ir Lietuvoje: gamyba, tipologija, išlikimas
Mantas Matuiza, Svetlana Poligienė
Restauruoto Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios paveikslo „Švč. Mergelė Marija su vaikeliu (Čenstakavos Švč. Mergelė Marija)“ atodangos
Rita Budvytytė, Erika Vilkinytė
Gipsinės skulptūros „Nežinomas šv. vyskupas kankinys“ restauravimas – klijavimo procedūra
Akvilė Poškienė
Reizgių šeimos skrynia: Mažosios Lietuvos regiono kultūros paveldo išsaugojimo keliais
Silvija Slaminskienė
Kauno katalikų bažnyčių projektavimo ir statybos procesai 1919−1932 m.: tarp užmojų ir realybės
Rugilė Bružaitė
Kauno miesto planavimo perspektyvos 1940–1966 m. Tarpukariu suformuoto moderniojo miesto principų palikimas
Alina Borzenkaitė
Vandens malūnų apskaita XVIII–XX a. I pusėje: raida ir ypatybės

Alina Borzenkaitė, Lijana Birškytė-Klimienė, Eglė Bagušinskaitė, Svetlana Poligienė
Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus

Apie mus

Viešosios įstaigos „Paveldas“ svarbiausias tikslas - Lietuvos kultūros paveldo, valstybės istorijos ir kultūros propagavimas. Įstaigos sudėtyje veikianti leidykla „Savastis“ yra parengusi ir išleidusi virš 130 leidinių kultūros paveldo tematika.
„Savastis“ rengia ir leidžia specializuotą kultūros paveldo apskaitos, tvarkymo, restauravimo ir apsaugos problematikai skirtą tęstinį mokslinių straipsnių rinkinį „Kultūros paminklai“. Kiekviename numeryje pristatomi skaitytojams naujai atrasti sakralinio paveldo objektai. 2021 m. išleistas 25-as numeris.
 


Plačiau