„Lietuvos sakralinė dailė“ I t. IV knyga

Atgal
virselis-lietuvos-sakraline-daile-i-tomas-iv-knyga_1664370423-c26b585c4ad45194c73d4049eb7b9812.jpg

„Lietuvos sakralinė dailė“ I t. IV knyga

Autorius: Sud. Gražina M. Martinaitienė
Leidimo metai: 2000
ISBN: 9986-638-18-6
Anotacija
Lietuvos sakralinės dailės I tomo IV knyga skirta Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto dekanatui. Knygos rengimo metu dekanatas susidėjo iš dalies Prienų ir Dalies Kauno rajonų,o teritorijoje buvo 4 koplyčios ir 18 bažnyčių.


Leidinyje pateikti svarbiausi visų šių sakralinių pastatų istorijos ir architektūros bruožai, tačiau daugiausia dėmesio skirta tuose maldos namuose esantiemsdailės kūriniams (jeigu jų nėra - apibūdintas tik pats pastatas). Kiekvienam meno požiūriu vertingam objektui ar jų grupei pateiktas atskiras straipsnis, iliustruotas 1 ar keliomis nuotraukomis. Bažnyčios, koplyčios surikiuotos pagal abėcėlinę gyvenviečių pavadinimų tvarką. Pastate esantys dailės kūriniai - menotyroje įprasta eile. Pirmiausia stambieji interjero įrenginiai - altoriai, sakyklos, krikštyklos,, vargonų prospektai, baldai, paskui tapyba, skulptūra, taikomoji dekoratyvinė dailė. Vienosdailės rūšies kūriniai surikiuoti pagal amžių - pirmenybė seniausiems.
Leidinys išleistas kartu su „Gervelės“ leidykla.

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai