„Kultūros paminklai“ /16

Atgal
05_1499672253-2b10d46336d5506dec63bb524aa19e44.jpg

„Kultūros paminklai“ /16

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2011
ISBN: 978-9986-420-88-0

ISSN 1392-155X

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“/16 publikuojami straipsniai kraštotvarkos, menotyros, istorijos, urbanistikos, archeologijos paveldo klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo tema, jau tapo tradicija numeryje skirti dėmesio ir Klaipėdos krašto arba Mažosios Lietuvos kultūros paveldo problematikai. Leidinyje tęsiamas 15-me numeryje pradėtas naujas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus.

 

Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.
Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba.

TURINYS

Martynas Purvinas
RYTŲ LIETUVOS SENIEJI KAIMAI KAIP KAIMOTYROS OBJEKTAS /3
Jurgis Bučas
TRAKŲ MIESTOVAIZDŽIO HEDONIMINIAI IŠTEKLIAI /12
Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė
MODERNIOJI BUITIS KAIP PAVELDO OBJEKTAS GALIMYBĖS IR REALYBĖ /28
Giedrė Gaidelytė
MENINĖ KALVYSTĖ IR/AR ŠALTKALVYSTĖ XVI–XIX A. LIETUVOJE? TERMINIJOS TIKSLINIMAS VILNIAUS AMATININKŲ VEIKLOS IR PRODUKCIJOS PAVYZDŽIU[1] /46
Donata Armakauskaitė
NEKILNOJAMO VIENUOLYNŲ PAVELDO APSAUGOS IR PANAUDOS RYŠIAI: ISTORINIS KONTEKSTAS IR APSAUGOS DARBŲ FINANSAVIMAS /66
Dalia Klajumienė, Ewa Święcka
SIENŲ TAPYBA ALŠĖNŲ PRANCIŠKONŲ BAŽNYČIOJE: ISTORIJA, PLASTIKOS ASPEKTAI, RESTAURAVIMO DARBAI /77
Asta Giniūnienė, Laima Kruopaitė, Alfonsas Šiaulys
VILNIAUS KALVARIJŲ PARPUOLUSIO JĖZAUS SKULPTŪRA: ISTORIJA, RESTAURACIJA, IKONOGRAFIJA IR SKLAIDA /89
Dovilė Morkūnaitė-Kazakevičienė, Jonas Glemža
VILNIAUS SAPIEGŲ RŪMŲ ANTAKALNYJE ISTORINIŲ INTERJERŲ ATKŪRIMO SIŪLYMAI /107
Morta Baužienė
APIE VIENĄ VILNIAUS SENAMIESČIO IKONOGRAFIJOS ŠALTINĮ /116
Agnė Gendrėnienė
LIETUVOS PLAČIŲJŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ PAVELDAS (IKI 1940 M.) /128
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
TILŽĖS APYLINKIŲ URBANISTINĖ RAIDA XIX – XX A. /148
Algimantas Merkevičius
NAUJO TIPO DURKLAS LIETUVOJE /158
Regimantas Pilkauskas
PILIAKALNIO APLINKUMOS TVARKYMO PRADAI APŽVELGUS UKMERGĖS KONKURSINIUS PROJEKTUS /163
NAUJI DUOMENYS APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS / 172

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai