„Kultūros paminklai“ /24

Atgal
kp24-virselis-mazas-priekis-internetui_1585935296-061da2f573566ea67c061dd572f439a0.jpg

„Kultūros paminklai“ /24

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. J. Bardauskas
Leidimo metai: 2020
ISBN: ISSN 1392-155X
Anotacija

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai istorijos, menotyros, urbanistikos, architektūros, archeologijos paveldo bendrais ir konkrečių objektų tyrimo ir apsaugos klausimais.


24-ame „Kultūros paminklų“ numeryje skiriamas dėmesys ypač svarbiai Lietuvos kultūros paveldui datai nušviesti. Žymus kultūros paveldo ir kultūros istorijos tyrėjas Kazys Misius didelės apimties straipsnį skiria Lietuvos archeologijos komisijos 100-mečio jubiliejui, detaliai pristato jos įkūrimo istoriją ir komisijos nuveiktus darbus.

Dr. Gintautas Zabiela skaitytojams siūlo naują archeologinę problematiką – kelių archeologiją.  Svetlana Poligienė paliečia žemaitiško siuvinėjimo liturginėje tekstilėje temą.  Leidinyje toliau publikuojami jo nuolatinių autorių M. Purvino ir M. Purvinienės Lietuvos kaimiškosios kultūros ir jos paveldo europiniame kontekste tyrinėjimai. Autoriai tęsia ir 22-me numeryje pradėtus  „Vilkyškių istorinės ir urbanistinės raidos bruožai XX a.“ tyrinėjimus. Dr. D. Klajumienė skaityojams pateikia menkai kam žinomą – brolių Bonafede meninio palikimo Lietuvoje temą.

Leidinyje savo darbus publikuoja 3 nauji, anksčiau su leidykla nebendradarbiavę autoriai. V. Ralytė pristato Lietuvos istorijos apibendrinančiuose darbuose po 1990 m. tyrinėjimus. D. Baltramiejūnaitė pateikia išnykusio valstybinio Kernavės dvarofragmentus, E. Rimkienė  Veliuonos archeologinių tyrinėjimų pagrindu nagrinėja Kryžiuočių palikimo klausimus.

„Kultūros paminkluose֧“ publikuojamas menotyrininkių parengtas nemenkas skirsnis, skirtas naujai atrastiems sakralinio paveldo objektams.

Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba.

„Kultūros paminklai“ yra recenzuojamas ir Lietuvos mokslo tarybos įrašytas į „Daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažintų Lietuvos periodinių ir tęstinių leidinių sąrašą“, registruojamas tarptautiniame ISSN kataloge.

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai