„Kultūros paminklai“ /23

Atgal
kp23-virselis-mazas-priekis-internetui_1555008752-4474cb70d6b75042363cae7d4bca5017.jpg

„Kultūros paminklai“ /23

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. J. Bardauskas
Leidimo metai: 2019
ISBN: ISSN 1392-155X
Anotacija

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai istorijos, menotyros, urbanistikos, architektūros, archeologijos paveldo bendrais ir konkrečių objektų tyrimo ir apsaugos klausimais.


23-ame „Kultūros paminklų“ numeryje didelis dėmesys skiriamas svarbiems Lietuvos kultūros paveldui darbams nušviesti. Žymus kultūros paveldo ir kultūros istorijos tyrėjas Kazys Misius po keleto metų pertraukos tęsia tyrinėjimus, skirtus Lietuvos archeologijos komisijos, nuo kurios įsteigimo 2019  m. sukako 100 m.,  veiklai. Šiame numeryje autorius nagrinėja Lietuvos archeologijos komisijos ir Senovės paminklų apsaugos referentūros veiklą, kultūros paminklų registravimo ir jų apsaugos klausimus 1934–1936 m. Per šį trumpą  laikotarpį Lietuvoje buvo atlikta kultūros paminklų apskaita, sukurti jų apsaugos pagrindai. Autorius straipsnyje pristato pagrindinius referentūros darbuotojus, pateikia jų trumpas biografijas, fotonuotraukas. Kai kurios publikuojamos pirmą kartą.

Prof. Jonas Glemža pristato kitas dvi jubiliejines tematikas: „Lietuvos kultūros paminklų apskaitai 60 metų“ ir „Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektui 60 metų“. Prieš 60 metų buvo parengtas pirmasis Lietuvos kultūros paminklų sąrašas, bei pirmasis Sovietų sąjungoje Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektas. Prie abiejų šių dokumentų parengimo daug pastangų yra dėjęs pats straipsnių autorius, tad skaitytojams tikrai bus įdomu sužinoti šių dokumentų rengimo istoriją, peripetijas, to meto istorinę aplinką iš autoriaus prisiminimų, o ne tik iš archyvinių šaltinių.

Dr. Gintautas Zabiela mūšių laukų apsaugos problematiką nagrinėja Pabaisko mūšio pavyzdžiu.  Svetlana Poligienė pristato bažnytinės dailės apskaitos raidą1990–1994 m. Leidinyje toliau publikuojami jo nuolatinių autorių M. Purvino ir M. Purvinienės Lietuvos miestelių urbanistikos ir architektūros paveldo raidos bruožų tyrinėjimai. Autoriai tęsia ir 22-me numeryje pradėtus  „Vilkyškių istorinės ir urbanistinės raidos bruožai XVIII a. antr. p.–XIX a.“ tyrinėjimus. M. Baužienė pristato Lietuvos architektūros muziejaus sukūrimo, raidos ir nepamatuotą jokia logika jo sunaikinimo, kurią vykdė pati Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas istoriją. Menotyrininkė dr. Alantė Valtaitė-Gagač nagrinėja sietynų su žalčio/gyvatės formos šakomis problematiką, jų raidą nuo Nyderlandų iki Lietuvos.

Leidinyje savo darbus publikuoja 3 nauji, anksčiau su leidykla nebendradarbiavę autoriai. Tomas Ivanauskas pristato Anykščių kraštą spaudos fotografijoje, Jurgita Viršilienė nagrinėja piliakalnių tvarkymo tendencijas Vakarų Lietuvos piliakalnių pavyzdžiu. Numeryje publikuojamas nemažos apimties, su labai gausiu šaltinių sąrašu detaliųjų tyrimų problematikai skirtas straipsnis „Lipdyto dekoro konservavimo  ir restauravimo medžiagos ir technologijos XX a. 8 deš.–XXI a. pr. Lietuvoje“.

„Kultūros paminkluose֧“ publikuojamas menotyrininkių parengtas nemenkas skirsnis, skirtas naujai atrastiems sakralinio paveldo objektams.

Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba. Leidinio apimtis 208 psl.

„Kultūros paminklai“ yra recenzuojamas ir Lietuvos mokslo tarybos įrašytas į „Daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažintų Lietuvos periodinių ir tęstinių leidinių sąrašą“, registruojamas tarptautiniame ISSN kataloge.

Kazys Misius LIETUVOS KULTŪROS PAMINKLŲ REGISTRACIJA IR JŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS 1934–1936 METAIS

Jonas Glemža LIETUVOS KULTŪROS PAMINKLŲ APSKAITAI 60 METŲ

Jonas Glemža VILNIAUS SENAMIESČIO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTUI 60 METŲ

Svetlana Poligienė VALSTYBINĖ BAŽNYTINĖS DAILĖS OBJEKTŲ APSKAITA LIETUVOJE 1990–1994 m.

Gintautas Zabiela MŪŠIŲ LAUKŲ APSAUGOS PRADŽIA LIETUVOJE: PABAISKO ATVEJIS

Morta Baužienė PAMOKANTI ARCHITEKTŪROS MUZIEJAUS SUNAIKINIMO ISTORIJA

Martynas Purvinas LIETUVOS MIESTELIŲ URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS PAVELDAS – ISTORINĖS RAIDOS BRUOŽAI IR APIBŪDINIMAI

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė VILKYŠKIŲ ISTORINĖS IR URBANISTINĖS RAIDOSBRUOŽAI XVIII a. antroje pusėje–XIX a.

Tomas Ivanauskas ANYKŠČIŲ KRAŠTAS 1900–1940 m. SPAUDOS FOTOGRAFIJOJE: SIMBOLINIS PUNTUKO AKMENS ATVAIZDAS

Jurgita Viršilienė DABARTINĖS PILIAKALNIŲ TVARKYMO TENDENCIJOS VAKARŲ LIETUVOS PILIAKALNIŲ PAVYZDŽIU

Alantė Valtaitė-Gagač SIETYNŲ SU ŽALČIO/GYVATĖS FORMOS ŠAKOMIS IŠTAKOS, RAIDA IR FUNKCIONAVIMAS: NUO NYDERLANDŲ IKI LIETUVOS

Ramunė Balandžiūnienė LIPDYTO DEKORO KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS XX a. 8 deš.–XXI a. pr. LIETUVOJE

NAUJI DUOMENYS APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai