„Kultūros paminklai“ /15

Atgal
kp-15_1502480634-0cdbc1d2c17bfa545c2d97c7825cf339.jpg

„Kultūros paminklai“ /15

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2010
ISBN: 978-9986-420-85-9
Anotacija
ISSN 1392-155X
Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai 15-tame numeryje publikuojami straipsniai numizmatikos, menotyros, istorijos, urbanistikos paveldo klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo,  Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tema.  Leidinyje įvestas naujas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus.
„Kultūros paminklų“/15 autoriai prof. J. Glemža, prof., habil. dr. J. Bučas, dr. A. Merkevičius. Dr. M. Purvinas, M. Purvinienė, M. Baužienė ir kiti skaitytojams jau pažįstami kultūros paveldo specialistai.
Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.

 

 

Jonas Glemža
KULTŪROS PAVELDO PRITAIKYMO DARBAI IR JŲ PROBLEMOS/3
Jurgis Bučas
POKYČIŲ IŠŠŪKIAI PAVELDOSAUGOJE /7
Aušra Mlinkauskienė
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO BŪKLĖS POKYČIŲ REGLAMENTAVIMAS LIETUVOS REGIONINIUOSE PARKUOSE /15
Algimantas Merkevičius, Emilija Vainutytė
GURONIŲ KAPINYNAS /23
Raimonda Nabažaitė
1542–1678 M. GYVENAMOJO NAMO DUBENINIŲ KOKLIŲ KROSNIS PRIE KURPIŲ GATVĖS KLAIPĖDOJE /28
Eduardas Remecas
AUKSINIŲ MONETŲ APYVARTA LIETUVOJE: NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI XX A. /38
Morta Baužienė
ARCHITEKTO NIKOLAJAUS ČIAGINO KŪRYBINIS PALIKIMAS. BRĖŽINIAI, REKONSTRUKCIJOS, PASTATAI /54
Inga Genytė
SAVIČIAUS LIGONINĖS PASTATŲ KOMPLEKSO VILNIUJE RAIDA IR ATGAIVINIMAS /69
Martynas Purvinas
RAGAINĖS URBANISTINĖS RAIDOS BRUOŽAI  XV–XVIII AMŽIAIS /77
Marija Purvinienė, Martynas Purvinas
MAŽOSIOS LIETUVOS METALINIŲ LIETINIŲ ANTKAPINIŲ KRYŽIŲ TECHNOLOGINĖS BEI STILISTINĖS YPATYBĖS /88
Dalia Klajumienė
POPIERINIŲ APMUŠALŲ GAMYBOS IŠTAKOS IR RAIDA VAKARŲ EUROPOJE BEI JŲ NAUDOJIMAS LIETUVOS XVII–XX A. PRADŽIOS INTERJERUOSE /102
Indrė Užuotaitė
ISTORINIAI VEIDRODŽIAI LIETUVOJE /129
Viktorija Pimpytė
VOKIEČIŲ GATVĖS KAITA KAIP VILNIAUS SENAMIESČIO PAVELDOSAUGOS IR PAVELDOTVARKOS ATSPINDYS /146
Svetlana Poligienė
BAŽNYTINĖS TEKSTILĖS INVENTORIZACIJA: LABANORO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIOS PAVYZDYS /157

NAUJI DUOMENYS APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS /170

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai