„Kultūros paminklai“ /14

Atgal
kult-pam14_1502623026-a7af8e831ec6de1d7753c132c028c46b.jpg

„Kultūros paminklai“ /14

Autorius: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Juozas Bardauskas
Leidimo metai: 2009
ISBN: 978-9986-420-8-11
Anotacija
ISSN 1392-155X
Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai numizmatikos, menotyros, istorijos, urbanistikos paveldo klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo tema, skirta dėmesio Klaipėdos krašto arba Mažosios Lietuvos kultūros paveldo problematikai.
 „Kultūros paminklų“/14 autoriai prof. J. Glemža, habil.. dr. M. G. Martinaitienė, Dr. M. Purvinas, M. Purvinienė,M. Baužienė, P. Juknevičius, E. Ivanauskas, A. Giniūnienė ir kiti skaitytojams jau pažįstami kultūros paveldo specialistai.
Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu.

 

 

Eugenijus Ivanauskas
ALŠĖNIŠKIŲ GIMINĖS ŽENKLAS JOGAILOS MONETOSE /3
Dangiras Mačiulis
KOLEKTYVINĖS ATMINTIES RAIŠKA ŠIAULIŲ MIESTO KRAŠTOVAIZDYJE XX A. /6
Petras Juknevičius
VANDENS MALŪNAI PANEVĖŽIO RAJONE /29
Morta Baužienė
APIE BIRŠTONE TEBESTOVINČIUS PROFESIONALIŲ ARCHITEKTŲ PROJEKTUOTUS MEDINIUS PASTATUS /34
Martynas Purvinas
KATYČIŲ URBANISTINĖS RAIDOS BRUOŽAI XVIII–XX AMŽIAIS /43
Vilma Karvelytė-Balbierienė
KRUONIO MIESTELIO URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS PAVELDO TYRIMAI /60
Alantė Valtaitė
SIETYNAI EUROPOJE IR XVII–XX A. PIRMOSIOS PUSĖS SIETYNŲ PAVELDAS LIETUVOJE /82
Jonas Glemža
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ INTERJERAI IR JŲ GAIVINIMAS /100
Gražina Marija Martinaitienė
KRYŽIŲ NAIKINIMO METAS /107
Marija Purvinienė, Martynas Purvinas
MEDINIAI KRYŽIAI IR KRIKŠTAI NEMUNO DELTOS SENOSIOSE KAPINĖSE /121
Gabija Surdokaitė
RENGIAMŲJŲ SKULPTŪRŲ TRADICIJA LIETUVOJE XVII–XX A. /137
Asta Giniūnienė
KRYŽIAUS KELIAS BAŽNYČIŲ ŠVENTORIUOSE XVIII A. PAB.–XX A. PR. /152
Marija Nemunienė, Giedrė Eleonora Miknevičienė
KRYŽIAI IR LIETUVOS PEIZAŽO DVASIA /166

Šią knygą galima įsigyti:

Leidykla Savastis
Adresas: Mokyklos g. 5-30, LT-08413, Vilnius. Tel. +370 699 94780, el. p. savastiss@gmail.comKiti leidiniai