„Lietuvos architektūros istorija“ IV tomas

Atgal
01_1499671755-97faf9201771781c4d511e3807321677.jpg

„Lietuvos architektūros istorija“ IV tomas

Autorius: Sud. Dalė Puodžiukienė
Leidimo metai: 2014
ISBN: 978-9986-420-92-7
Anotacija
Trijų tomų seriją tęsia autorių kolektyvo parengtas IV tomas - etninės architektūros studija.

Studijos autoriai etninei architektūrai priskiriapastatus, statytus vietinių meistrų iš vietinių medžiagų. Meistrai nesivaikė inovacijų, rėmėsi iš kartos į kartą perduodama tradicija, puoselėjo krašte susiformavusią harmonijos sampratą, tobulino įprastus statybos būdus. Pastatų struktūros ir formos priklausė nuo jų funkcijų, vietinių medžiagų ypatybių. Pokyčiai daugiausia vyko dėl ūkinės veiklos ir gyvensenos permainų, konstrukcijų, medžiagų apdorojimo technologijų tobulėjimo.
Etninės architektūros istorija tęsėsi ilgus šimtmečius ir neturi fiksuotos pradžios bei pabaigos. Jos chronologinė raida nesutampa su stilinės architektūros chronologija. Etninės architektūros lopšys - medinė kaimo statyba. Iki XX a. apie 80 % Lietuvos žmonių gyveno mediniais trobesiais užstatytuose kaimuose, vienkiemiuose, dvarų sodybose, miesteliuose ir bažnytkaimiuose. Šiai architektūrai ir skirtas IV tomas.

TURINYS

ĮVADAS 5
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 9
POLITINIŲ, EKONOMINIŲ IR SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA LIETUVOS ŽEMĖVALDOS IR APGYVENDINIMO STRUKTŪRŲ RAIDAI NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI 1918 M. 10
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 22
STATYBOS TECHNIKA IR KONSTRUKCIJOS (R. Bertašiūtė) 24
Tradicinės medžiagos 26
Medžio statyba 27
Molio ir mūro statyba 61
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 65
KAIMŲ ARCHITEKTŪRA (R. Bertašiūtė) 69
Kaimų tipai ir istorinė raida 71
Sodybos 95
Kaimo sodybų pastatai 109
Seniausi kaimo sodybos trobesiai 110
Tradiciniai gyvenamieji namai 119
Pagalbiniai ir ūkiniai pastatai 134
Smulkiosios architektūros statiniai 151
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 158
MIESTELIŲ IR BAŽNYTKAIMIŲ ARCHITEKTŪRA 165
Miestelių ir bažnytkaimių formavimasis (V. Karvelytė-Balbierienė) 166
Urbanistinės struktūros bruožai (V. Karvelytė Balbierienė) 168
Miestelių ir bažnytkaimių pastatai (V. Karvelytė-Balbierienė) 180
Prekybiniai pastatai (L. Laužikaitė-Tagmann) 181
Visuomeniniai pastatai (I. Burinskaitė) 197
Namai (I. Burinskaitė) 203
Ūkiniai pastatai (I. Burinskaitė) 214
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 222
SAKRALINIAI PASTATAI IR SMULKIOJI ARCHITEKTŪRA.
PARAPIJŲ TROBESIAI 226
Katalikų sakraliniai pastatai (A. Jankevičienė) 226
Medinės bažnyčios 227
Medinės koplyčios 253
Medinės varpinės 261
Akmens mūro bažnyčios,  koplyčios ir varpinės 266
Smulkioji sakralinė architektūra 273
Parapijų trobesiai (M. Rupeikienė) 300
Klebonijos 300
Špitolės. Parapijų namai 309
Kitų tradicinių religinių bendruomenių sakraliniai pastatai ( M. Rupeikienė) 314
Sinagogos 315
Cerkvės 331
Kenesos 340
Mečetės 341
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 347
DVARŲ SODYBŲ ARCHITEKTŪRA (D. Puodžiukienė) 354
Dvarų sodybos 356
Dvarų sodybų sklaida ir struktūriniai bruožai 356
Dvarų sodybų raida 359
Dvarų sodybų pastatai 374
Gyvenamieji pastatai 375
Ūkiniai pastatai 423
Pagalbiniai ūkiniai pastatai 452
Smulkiosios architektūros statiniai 463
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 472
GAMYBINIAI PASTATAI (E. Morkūnas) 483
Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai 508
SANTRUMPOS 510
ETNINIŲ Terminų žodinėlis  (R. Stundžinas) 512
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ (K. Misius) 517
VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ (K. Misius) 521
„History of Lithuanian architecture“. Book IV
Ethnic architecture from ancient  times to 1918 (I. Baliulytė)534Kiti leidiniai