Projektai

Išleista „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai paminklai“

2018 11 02

TURINYS

Pratarmė

Medinių paminklų tipai, statymo vietos, motyvacija, papročiai ir raida

Andrioniškio seniūnija

Anykščių seniūnija

Debeikių seniūnija

Kavarsko seniūnija

Kurklių seniūnija

Skiemonių seniūnija

Svėdasų seniūnija

Traupio seniūnija

Troškūnų seniūnija

Viešintų seniūnija

Apibendrinimas

Priedai: I. Informacija apie paminklus. II Kryždirbiai

Sutrumpinimai

Šaltiniai ir literatūra

Santrauka anglų kalba