Naujienos

Išleistas naujas „Kultūros paminklų“ numeris

2018 08 01

„Kultūros paminklai“ /22

Martynas Purvinas Lietuvos etninė architektūra – paveldas ir apibūdinimai

 Dovilė Bataitytė Klaipėdos miesto vaizdiniai ir tekstiniai pristatymai Pirmojoje Lietuvos Respublikoje 1923–1939 m.

 Martynas Purvinas, Marija Purvinienė Vilkyškių istorinės ir urbanistinės raidos bruožai XVI a. – XVIII a. pirmoje pusėje

 Dovilė Vaičiulytė Karaliaus Vilhelmo kanalo lyginamoji analizė: santykis su krašto praeitimi ir dabartimi

Dalia Klajumienė Vilniaus miesto salės rūmų (dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija) Didžiosios koncertų salės apdaila: XX a. pradžios autorinis sprendimas ir vėlesnė kaita

Morta Baužienė Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios bokšto atstatymo 90-metis

Rasa Banytė-Rowell Lietuvių literatūros draugija Tilžėje ir archeologija

Gabija Surdokaitė-Vitienė, Virginija Žigelienė, Rasa Bieliauskaitė-Mikolaitienė, Jurga Bagdzevičienė, Laima Grabauskaitė XIX a. II pusės stiklo karoliukų antepedijus: kilmė, stilius, restauravimas

Alantė Valtaitė XIX a. papjė mašė sietynai Lietuvoje: Pacų rūmų atvejis

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus