Naujienos

Išleistas naujas „Kultūros paminklų“ numeris

2019 04 11

„Kultūros paminklai“ /23

Kazys Misius Lietuvos kultūros paminklų registracija ir jų apsaugos organizavimas   1934–1936 metais

 Jonas Glemža Letuvos kultūros paminklų apskaitai 60 metų

Jonas Glemža Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektui 60 metų

Svetlana Poligienė Valstybinė bažnytinės dailės objektų apskaita Lietuvoje 1990–1994 m.

Gintautas Zabiela Mūšių laukų apsaugos pradžia Lietuvoje: Pabaisko atvejis

Morta Baužienė Pamokanti Architektūros muziejaus sunaikinimo istorija

Martynas Purvinas Lietuvos miestelių urbanistikos ir architektūros paveldas  – istorinės raidos bruožai ir apibūdinimai

 Martynas Purvinas, Marija Purvinienė Vilkyškių istorinės ir urbanistinės raidos bruožai XVIII a. antroje pusėje – XIX a. 

 Tomas Ivanauskas Anykščių kraštas 1900–1940 m. spaudos fotografijoje: simbolinis Puntuko akmens atvaizdas 

Jurgita Viršilienė Dabartinės piliakalnių tvarkymo tendencijos Vakarų Lietuvos piliakalnių pavyzdžiu

Alantė Valtaitė-Gagač Sietynų su žalčio / gyvatės formos šakomisištakos, raida ir funkcionavimas: nuo Nyderlandų iki Lietuvos

Ramunė Balandžiūnienė Lipdyto dekoro konservavimo ir restauravimo medžiagos ir technologijos XX a. 8 deš. –XXI a. pr. Lietuvoje

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus