Naujienos

Išleista „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai paminklai“
VšĮ „Paveldas“ leidykla „Savastis“ parengė spaudai ir išleido J. Zabulytės mokslinę studiją-albumą „Anykščių krašto kryždirbystė:mediniai paminklai“.

Išleistas naujas „Kultūros paminklų“ numeris
VšĮ „Paveldas“ leidykla „Savastis“ išleido mokslinių straipsnių rinkinio „Kultūros paminklai“ /22 numerį.
Dėkojame autoriams už straipsnius, redaktorių kolegijai už nuoširdų bendradarbiavimą.
Gerbiami Skaitytojai leidinį gali įsigyti leidykloje (Mokyklos g. 5-30), Vilniaus ir kai kuriuose Kauno knygynuose.

„Kultūros paminklų“ Autorių dėmesiui
Mieli Autoriai,
kviečiame rengti ir teikti straipsnius naujam "Kultūros paminklų" numeriui. Leidinys yra recenzuojamas. Straipsniai priimami leidykloje. Visą rūpimą informaciją galite gauti parašę el. paštu savastiss@gmail.com, paskambinę telefonu +37069994780. Tikimės gražaus bendradarbiavimo ir ateityje.